Naprapat i Stockholm

Välkommen att behandlas av en erfaren naprapat i Stockholm. Våra naprapater är certifierade och kan, med kunskap och erfarenhet som grund, utföra behandlingar av hög kvalitet. Vi bryr oss om våra kunder, och glömmer inte att ett gott bemötande är värt mycket. Välkommen att boka akuttid eller ta kontakt med oss för att boka en tid lite längre fram.

Det här är naprapati

Naprapati är en form av manuell medicin, eller terapi. En naprapat behandlar, rehabiliterar samt diagnostiserar besvär och smärttillstånd i leder, muskler och rygg. Terapin utvecklades ifrån kiropraktiken i början av 1900-talet och har således många likheter med den. En vanlig fråga bland patienter är vad det är för skillnad på en kiropraktor, naprapat och sjukgymnast (mer om detta nedan).

Namnet kan härledas till det tjeckiska ordet napravit samt det grekiska pathos. Napravit betyder korrigera och pathos betyder lidande. Sammantaget betyder namnet ungefär ”korrigera orsak till lidande”.

Naprapatins härkomst är USA, där den utvecklades som en form av kiropraktik, men med ett större fokus på mjukdelar som bindväv, muskulatur och ligament. Globalt sett är vi en liten yrkesgrupp, men med viss överrepresentation i Sverige och i vissa delar av USA.

Naprapat, kiropraktor och sjukgymnast – vad är skillnaden?

På Naprapatförbundets hemsida står det att Naprapater behandlar och förebygger smärttillstånd och funktionsrubbningar i rörelse- och stödorgan. Detta genom att behandla båda leder och muskler, för att i slutändan åstadkomma en bättre rörlighet och funktion i hela kroppen. De avslutar med att sig att den här helhetssynen är själva kärnan i napratin, och även alltså det som särskiljer den från exempelvis kiropraktiken.

På Leigitimerade Kirpraktorers Riksförbund (LKR) definieras kiropraktorernas verksamhet. Här står det att en kiropraktor arbetar med att behandla skador och besvär som orsakas av störningar i nervsystem, muskler, leder och i relationen mellan dem.

En sjukgymnast arbetar främst, men inte begränsat till, muskler, skelett, leder och nerver. Förutom att arbeta med att behandla och diagnostisera skador i dessa områden, arbetar en sjukgymnast även med ergonomi, träning och andra förebyggande åtgärder.

Det som särskiljer naprapater från kiropraktorer och sjukgymnaster, är en förmåga att kombinera hög kompetens inom ortopedisk medicin, med goda kunskaper kring rörelseorganens specifika funktioner. Resultatet blir ett brett omfång av teoretiska och praktiska kunskaper.

Rent praktiskt är skillnaden mellan naprapater och kiropraktorer att den sistnämnda gruppen främst jobbar med ledmanipulation. En naprapat kan också göra det (och gör det ofta), men arbetar utöver det i hög grad med mjukdelarna, som stimuleras med tekniker som mobilisering och massage.

Vetenskaplig dokumentation

I studien Naprapathic Manual Therapy or Evidence-Based Care for Back and Neck Pain: A Randomized, Controlled Trial, publicerad i Clinical Journal of Pain, öppnar man för att naprapati i högre grad kan integreras i vanlig vård.

Studien gjordes på 409 patienter med rygg- eller nackbesvär som delades upp i två grupper. När det uteslutits att det låg någonting allvarligt bakom problemen, lottade man om besvären skulle behandlas av en naprapat eller läkare. Den hälft som behandlades av läkare fick stöd och råd av läkare att röra på sig, även fast det gör lite ont. Detta i syftet att stärka patienternas tro på sin egen förmåga att hantera smärtorna.

Den andra hälften behandlades med naprapati. Resultatet var att 13 procent av gruppen med läkarbehandlingen uppgav att deras tillstånd blev ”väldigt mycket förbättrat”. Motsvarande siffra för den grupp som behandlades av naprapat var 57 %. Nästan en femtedel av patienterna i naprapatgruppen var helt återställda efter tolv veckor, medan endast sju procent var det i kontrollgruppen.

Kiropraktor

Naprapati är kanske inte lika känt som sjukgymnastik eller kiropraktik. Här svarar vi på ett antal vanliga frågor och svar om behandlingsformen.

FAQ

Hur går en behandling till?

En behandling inleds med ett patientsamtal där du får beskriva dina besvär. Efter samtalet och en undersökning fastställs en diagnos och, utifrån den, en behandlingsplan. En del patienter känner sig betydligt bättre efter en eller två behandlingar. Andra behöver det dubbla antalet, medan en del kan behöva gå regelbundet under en längre tid. Behandlaren tar hänsyn till såväl sociala som biomekaniska och psykologiska faktorer som kan påverka besvären, när en behandlingsplan utformas.

Exakt vilka metoder som naprapaten använder sig av beror på besvären, givetvis. Det är vanligt att man kombinerar mobiliserings- och manipulationstekniker med tekniker som stimulerar mjukdelarna, till exempel bindvävstekniker, stretching och klassisk massage. Det är, utöver det, inte ovanligt att man även använder sig av elektroterapi eller akupunktur.

Vid ett besök hos oss strävar vi också efter att hitta de bakomliggande orsakerna till dina besvär. De möjliga anledningarna kan vara många. Till exempel kan det bero på brister i arbetsmiljön, brist på aktivitet eller muskulär obalans. Vi ser till varje individ och analyserar våra patienters situation så gott vi bara kan. Råd kommer att ges gällande hur liknande besvär kan förebyggas, så att de inte uppstår igen.

Hur lång tid tar det?

En behandling brukar ta mellan en halvtimme och 45 minuter. Det första tillfället brukar dock som regel ta lite längre tid än så. Detta för att vi ordentligt ska kunna ta oss tiden att ställa diagnos och utforma en behandlingsplan.

Finansieras behandlingar av landstinget?

Naprapatbehandlingar är landstingsfinansierat i 13 av 21 landsting. Till exempel är naprapati inkluderat i Stockholm och i region Skåne. Kontakta ditt landsting för att se vilka möjligheter som finns.

Hur många behandlingar krävs?

Som nämnt lite högre upp, så kan det variera ganska kraftigt. En del patienter känner sig betydligt bättre på endast en eller två behandlingar, medan andra behöver gå regelbundet under ganska lång tid. Svenska Naprapatförbundet utför regelbundet datainsamlingar, som visar att det krävs ungefär tre till fyra besök. Som sagt kan det här variera en hel del, beroende på orsak.

Välkommen till en Naprapat i Stockholm som bryr sig

Vi arbetar med erfarna och certifierade naprapater och sätter stort värde i hur vi bemöter patienter. Det ska kännas tryggt att komma till oss och kommunikationen kring diagnos, behandlingsplan och förebyggande åtgärder efter behandlingen ska alltid vara så tydlig som det bara går. Vi har många nöjda patienter i Stockholm – och kanske blir du nästa.